Logo Lab9
Logo Lab9
Logo Lab9
Logo Lab9

Persbericht - Cases

24 Oktober 2021

Lab9 werkt samen met Inetum Realdolmen voor de informatisering van de overheid

NewsRealdolmen-Brugge

Kortrijk, 3 november 2021 – Lab9 Pro, de grootste B2B Apple Premium Reseller, en Inetum Realdolmen werken samen om overheidsdiensten te informatiseren en digitaliseren. Ze hebben hiertoe een portaalsite opgezet, die kadert in een raamcontract van de stad Brugge dat Inetum Realdolmen, met onder meer Lab9 als partner, heeft binnengehaald. Beide partners sloten concreet een samenwerking voor Apple-producten en diensten voor dit overheidscontract. Het raamcontract werd door de stad Brugge opengesteld voor heel wat steden, gemeenten, OCMW’s, politiezones en ziekenhuizen. 

De stad Brugge heeft een ruim raamcontract gesloten met Inetum Realdolmen voor de informatisering van hun stad, en breder de overheid. Inetum Realdolmen heeft ervoor gekozen om met Lab9 samen te werken voor de Apple-toestellen en -accessoires, en voor de dienstverlening hierrond.  


De stad Brugge ziet een dergelijk raamcontract als een win-winsituatie voor beide partijen. ‘Een partnerschap voor een periode biedt immers heel wat voordelen. Men begrijpt elkaar goed, werkt beter samen en kan daardoor sneller schakelen om problemen efficiënt op te lossen. Een goede dienstverlening op lange termijn is waar de stad Brugge vooral op mikte.


Steeds meer Apple-toestellen binnen overheidsinstanties
Het stadsbestuur van Brugge is sterk bezig met digitalisering. Voor wat betreft de tablets,  standaardiseert de stad grotendeels  op iPads. Alle schepenen en raadsleden beschikken over een iPad om digitaal notulen te nemen tijdens gemeenteraden, vergaderingen of colleges. Dankzij de vooruitstrevende digitalisering in Brugge konden meetings bij het begin van de coronacrisis onmiddellijk van op afstand gevolgd worden via iPads. Bovendien lopen ook alle werknemers bij de stadswacht en preventiedienst rond met een iPad om verschillende zaken digitaal te kunnen registreren, zoals een omgevallen boom of losstaande tegel. Deze informatie stroomt door naar de backoffice systemen van de stad, en komt terecht bij de dienst die het probleem moet behandelen.

 

De designers en fotografen van de digitale cel van de stad Brugge, ook wel cel creatie genoemd, werken met Macs. 

 

De stad Brugge zet sterk in op digitalisering. Er lopen een honderdtal projecten. Er staan ook een 1000-tal producten op hun website, waarvan het grootste deel digitaal aangeboden wordt. Je kunt bijvoorbeeld een strandcabine digitaal reserveren, of een jeugdvakantie. Ook reservaties in musea kunnen digitaal. Er zijn volgens de stad weliswaar nog domeinen waar een analoge stap nodig is, en de burger zich persoonlijk moet kenbaar maken. Daar is het wachten op de wetgever, om verdere digitalisering mogelijk te maken. 

 

Het is de eerste keer dat Lab9 samenwerkt met Inetum-Realdolmen voor een raamcontract van deze omvang. Inetum-Realdolmen haalde zes percelen binnen: desktop hardware; desktop software; infrastructuurondersteuning & consultancy; security; servers & storage; en audiovisuele oplossingen. 


Ook de stad Ninove is digitaler gaan werken
Ook de stad Ninove heeft geïnvesteerd in de digitalisering van haar diensten met hardware en advies van Lab9 via ditzelfde raamcontract. Ninove kocht met name 33 iPads om een digitale gemeente- en ocmw-raad evenals digitale commissies mogelijk te maken. Nu kunnen alle raadsleden via hun iPad in een notuleringspakket de punten bekijken, opvolgen en becommentariëren. Daarnaast kocht Ninove 30 iPads voor het uitrollen van een zorgapp in haar woonzorgcentrum Klateringen. Daarmee zal men veel mobieler de registratie kunnen uitvoeren van zorgtaken, medicatie, een val, e.a.
 

 

© Zeno Verschaeve - Lab9 Pro